Hvem kan føde hjemme?


Kriterier som må være oppfylt er at du føler deg trygg hjemme med dine hjelpere og støttespillere til stede når du skal føde


  • Du må ha vært frisk i svangerskapet
  • Det må være ett barn i magen, ikke tvillinger
  • Barnets hode må ligge ned
  • Du må føde til termin. 2 uker før og 2 uker etter regnes som innenfor terminNår dere planlegger hjemmefødsel, tar jeg et hjembesøk hos dere i uke 35/36, også tidligere hvis dere ønsker det. Da har vi en samtale om hvem som skal være til stede ved fødselen, partners/fars rolle, når  kontakte meg, oppfølging etter fødsel etc....