Hjemmefødsel


Hjemmebesøk før fødsel                                     500,-


Hjemmefødsel

*inkluderer vaktberedskap 24 timer fra

graviditetsuke 39-41, fødsel, papirarbeid

+ utstyr til bruk i fødsel.

Akupunktur i fødsel for de som ønsker det.

Hør med jm ang.pris


1.barselbesøk                                                       500,-


Kvinner som føder hjemme får dekket 2880,- fra Helfo