Priser


Hjemmefødsel hva det inneholder


Hjembesøk før fødsel


Hjemmefødsel

Inkluderer vaktberedskap 24 timer fra graviditetsuke 38/39-41

Fødsel, papirarbeid, utstyr til bruk i fødsel, ordne med barnelegekontroll på sykehus og føllingstest. Omsorg for mor og barn etter fødsel

Akupunktur i fødsel for de som ønsker det

Barselbesøk


Hør med jordmor ang. pris


Kvinner som føder hjemme får dekket/får tilbake kr 2980,- fra Helfo