Vannfødsel


Stadig flere kvinner ønsker å føde i vann og ser fordelene av det

Effekten av å synke ned i et varmt bad, fri fra tyngdekraften oppmuntrer til spontane bevegelser. Du beveger din egen kropp etter hva som føles riktig for deg.


  • Det gir deg mer bevegelighet og gir mulighet for å innta stillinger som er komfortable for deg
  • Det er avslappende
  • Gir smertelindring
  • Reduserer behovet for medikamenter
  • Senker blodtrykket
  • Reduserer rifter
  • Fremmer en lettere fødsel for mor og gir en mykere velkomst for barnet


Jeg har hatt mange vannfødsler hjemme og på  både Fredrikstad og Kalnes sykehus

og har bare fått positive tilbakemeldinger fra fødekvinnene om at dette ønsker de å gjøre igjen hvis de skal ha flere barn.